covid-19, rubriker och statistik

14 juni, 2020 0 av Fenrir

Sveriges tidningar rapporterar glatt om antalet döda i covid-19 varje dag eftersom det har högt nyhetsvärde och berör de flesta, om inte alla, i samhället.

Samtidigt vill ju tidningarna sälja lösnummer och skaffa klick på sina webbsidor och därför använder man som vanligt små trick för att får saker och ting att se lite värre ut än vad verklighetens siffror avslöjar. Det finns ett värde i att diskutera strategier eftersom det inte verkar finnas en absolut given väg genom problematiken, men när det handlar om given statistik bör man vara lite mer nyanserad.

Vi kommer ta Expressen som exempel. Här är en artikel från den 10:e juni,

Detta urklipp kommer från www.expressen.se och är publicerat den 10:e juni, 2020.

Så här brukar de dagliga rapporterna se ut i de flesta medier så Expressen är inget undantag utan snarare ett exempel. Sverige har fått 78 nya dödsfall i covid-19 rapporterade under dygnet 9-10:e juni enligt Folkhälsomyndigheten. Den stora rubriken ”78 nya dödsfall i Sverige” är inte felaktig men är definitivt skriven med tanken att chockera utan att vara faktiskt felaktig. Häri ligger då problemet med denna typ av rapportering. Om vi tittar på Folkhälksomyndighetens rapportering från den 10:e juni så säger man 78 nya covid-19 relaterade dödsfall inrapporterade – men vad betyder detta egentligen.

Låt oss titta på statistiken.

Diagram producerat direkt från FHM statistik från den 13:e juni.

Man ser direkt att Sverige inte haft 78 dödsfall i covid-19 under en och samma dag sedan början av maj. Den siffran som gäller för den 10:e juni är vid tidpunkten då detta skrivs enbart 14.

Alltså, rapporteringen av 78 nya dödsfall den 10:e juni har inget att göra med dödsfall under det ”senaste dygnet” utan hur många nya dödsfall som ”rapporterats in det senaste dygnet”. Denna eftersläpning i rapporteringen betyder att journalister som vill ha fina rubriker som drar åt sig klick kan missbruka siffrorna och få det att låta som att varje dag är en ny katastrofdag i Sverige. Med kreativa ordval och utelämnande av förklaringar, så kommer journalisterna undan med denna, i mitt tycke, felrapportering.

Eftersläpningen i rapporteringen innebär naturligtvis att historiska siffror hela tiden justeras upp, men eftersom denna ökning är utslagen över många dagar och avtagande, så är resultaten ändå klart. Dödssiffrorna går nedåt och har varit på osannolikt låga nivåer i Sverige under en ganska lång tid jämfört med antalet fall. Detta visar på att när covid-19 hålls borta från riskgrupper så trycks dödssiffrorna ner signifikant.

Det är sällan dessa aspekter lyfts fram i mediers rapportering – rubriker och flashar i TVs rapportering pratar alltid om nya dödsfall det senaste dygnet. Mer nyans i rapporteringen behövs, det finns inget samhällvärde i att skapa förvirring för att locka till sig klick.

Siffrorna i denna text är baserade på Folkhälsomyndighetens officiella statistik, som kan laddas ner från denna sida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/.

Ett önskemål till Folkhälsomyndighteten är att göra statistiken tillgänglig i ett icke-proprietärt format, t ex enkel csv, istället för Microsoft Excel.