Sveriges misstag med covid19 är inte ”herd immunity” utan skyddet av de äldre och svaga i samhället

16 oktober, 2020 0 av Fenrir

Det är så mycket diskussion i media just nu om ”herd immunity” och att vissa länder, framför allt Sverige, skulle ha eller haft detta som ett mål för sin covid19 strategi. Som vanligt förs denna situation av folk som inte har det minsta intresse att faktiskt titta på statistiken och vad som pågår i verkligheten.

Sverige har ett högt dödstal, det ligger för närvarande på ungefär 59 avlidna per 100 000 innevånare och denna siffra kommer aldrig minska så länge Sverige har sin befolkning på ca 10 miljoner. Det enda vi kan göra är att hålla ökningen av denna siffra nere.

Men varför fick Sverige ett så högt dödstal? Är det som förvirrande konspirationsnördar menar (och denna grupp inkluderar till och med akademiker och läkare i andra länder som tror att dom vet vad som pågår i Sverige fast dom själva sitter isolerade på andra sidan jorden…) att Sverige låter covid19 härska fritt i samhället för att en ”herd immunity” skall uppstå? Naturligtvis inte.

Okunniga debattörer som gillar se sig själva i centrum inom ”debatter” på Twitter eller akademiker och till och med läkare som vill skapa namn för sig själva , är bara tröttsamma att lyssna på nuförtiden. Inget land har haft ”herd immunity” som strategi, inte Sverige och inte UK heller för den delen. Naturligtvis har detta diskuterat inom forskning och politik, det vore tjänstefel att inte göra det men i slutändan har inget land implementerat detta.

Sverige har ett misslyckande och det är helt klart från statistiken: man klarade inte av att hålla covid19 utanför äldrevården. I grafen nedan syns dödligheten inom olika åldersgrupper som drabbats av covid19.

Dödligheten är i till stor del koncentrerad till personer över 70 år. Det sammanlagda antalet avlidna som varit 70 år och över är 5255 (FHM, Oktober 13, 2020), dvs 89% av alla avlidna i Sverige. Om man även tar med personer mellan 60 och 69 år blir procentsiffran 96%. Inget av detta är egentligen nyheter eftersom det är en given karaktäristik hos covid19 att sjukdomen slår hårt mot äldre, speciellt med ytterligare sjukdomar (vilket ju naturligtvis är vanligt i dessa åldersgrupper).

Frågan är hur många av dessa som varit under vård av samhället, dvs antingen i särskilt boende eller hemtjänst. Denna statistik finns tillgänglig från Socialstyrelsen (siffrorna nedan är de rapporterade till och med Oktober 12, 2020).

Antal avlidna med särskilt boende: 2678
Antal avlida med hemhjälp: 1495

Totalt har vi alltså 4173 som varit under vård av samhället; detta svarar mot ungefär 79% av alla avlidna i gruppen 70 år eller äldre och äldre ungefär 71% av alla avlidna. Låt oss göra ett tankeexperiment. Om man hade lyckats hålla covid19 borta från särskilda boenden och hemtjänstvårdade personer hade således antalet avlidna i covid19 i Sverige varit (approx) 5910-4173 = 1737 personer. Detta skulle innebära att antalet avlidna per 100.000 innevånare hade hamnat på ca 20 istället för runt 60 och vi hade inte behövt lyssna på massa wanna-be profeter som inte kan identifiera den verkliga orsaken till varför saker händer.

Om man i ett samhälle anstränger sig för att skydda de äldre över 70 år når man genast en mycket bättre situation statistiskt sett. Samma räkning som i tankeexperimentet ovan get att om vi skyddat alla innevånare över 70 år hade vi enbart haft 5910-5255 =655, vilket betyder ungefär 7 avlidna per 100.000 innevånare i samhället.

När FHM märkte att det fanns en samhällsspridning av corona i Sverige lät man testningen fokusera på att hålla sjukvård och äldrevård fri, men helt klart är att den delvis misslyckades eftersom dom så många i denna grupp drabbades hårt. Detta får inte återupprepas under hösten.