covid-19 statistik

Dessa grafer uppdateras dagligen och baseras på data tillgänglig från Folkhälsomyndigheten och European Centre for Disease Prevention and Control. Den svenska statistiken uppdateras för närvarande kl. 14.00 varje tisdag till fredag.

Sverige

Alla grafer är baserade på Folkhälsomyndighetens publicerade statistik för covid-19 i Sverige som finns för nedladdning här. Antalet covid-19 fall per dag är alltid ett 7-dagars medelvärde över de senaste sju dagarna (om inget annat anges specifikt).


Internationellt

Alla grafer är baserade på ECDC data som kan laddas ned här.


Nordiska länderStora länder i EuropaStora länder i världen